Německý špic

Standard


F.C.I.-Standard č. 328 / 22.04.1996 / GB

KAVKAZSKÝ OVČÁK
(Kavkazskaja Ovčarka)

ZEMĚ PŮVODU:
Rusko

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 30. 01. 1985

POUŽITÍ: ovčácký, hlídací a obranářský pes

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.: Skupina 2 pinčové a knírači, molossoidní plemena, švýcarští salašničtí psi
Sekce 2.2 molossoidní plemena horského typu
Bez zkoušky z výkonu


CELKOVÝ VZHLED: Ovčáčtí psi z Kavkazu jsou velmi velcí psi, větší než střední i většina velkých plemen. Mají robustní až hrubou stavbu těla a jsou přirozeně agresivní a nedůvěřiví k cizím lidem. Tyto zvláštnosti jsou však vyvažovány vytrvalostí, nenáročností a přizpůsobivostí jakýmkoli tepelným a klimatickým podmínkám. Také proto byli tito psi využíváni po celém území bývalého Sovětského svazu. Hlavními oblastmi chovu kavkazského ovčáka jsou Gruzie, Arménie, Ázerbajdžán, autonomní oblasti Kabardino-Balkarie, Dagestán, Kalmukie, oblast severokavkazských stepí a okolí Astrachaně. V oblasti Zakavkazska se vyskytují robustnější psi, zatímco ve stepích jsou spíše lehčí konstituce, s dlouhýma nohama a často s krátkou srstí.

POVAHA / TEMPERAMENT: ostražitý, aktivní pes, vyrovnaný, silný, klidný. Obranné reakce jsou velmi dobře vyvinuté, pes velmi aktivně reaguje na ohrožení. Agresivní dispozice a nedůvěra k neznámým lidem jsou typickým znakem plemene.

STAVBA TĚLA: robustní až hrubá stavba těla, s mohutnou kostrou a silným osvalením. Kůže je silná, ale pružná.

DŮLEŽITÉ POMĚRY: poměr délky těla ke kohoutkové výšce je 100 – 108 (index formátu). Poměr obvodu nadprstí hrudních končetin ke kohoutkové výšce je u psů 21 – 22, u fen 20 – 22 (index stavby kostry)

POHLAVNÍ TYP: dobře vyjádřené rozdíly mezi pohlavími – psi jsou robustnější a silnější, feny jsou lehčí stavby a o něco menší.

HLAVA:

MOZKOVNA:
Lebka: masivní, se širokou lebkou a silně vyvinutými nadočnicovými oblouky. Široké čelo, ploché, rozdělené na dvě poloviny mělkou čelní vráskou.
Stop: není jasně vyznačený.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: silná, široká, černá. U bíle a světle slámově zbarvených psů je kaštanově hnědá barva nosní houby povolena.
Tlama: kratší než mozkovna, jen mírně se zužující.
Pysky: silné, ale suché a pevně přiléhající.
Zuby: bílé, silné, dobře vyvinuté, těsně navzájem přiléhající, bez mezer. Nasazení řezáků v linii. Nůžkový skus.
Oči: tmavé, malé, oválného tvaru a hluboko zasazené.
Uši: zavěšené, vysoko nasazené, nakrátko kupírované.

KRK: silný, krátký. Nesen poměrně nízko, takže svírá s linií hřbetu úhel 30°- 40°.

TRUP:
Kohoutek: široký, dobře osvalený, nápadně vystupující nad hřbetní linii.
Hřbet: široký, rovný, osvalený.
Bedra: krátká, široká, mírně klenutá.
Záď: široká, osvalená, téměř horizontální.
Hrudník: široký a hluboký, mírně zakulacného tvaru. Spodní linie hrudníku dosahuje k loktům nebo níž.
Břicho: lehce vtažené k bedrům.

OCAS: vysoko nasazený, nesen svěšený dolů a dosahující k hleznům. Tvarem připomíná srp, hák nebo kruh. Kupírovaný ocas je přípustný.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY: při pohledu zepředu jsou rovné a paralelní. Úhel mezi lopatkou a nadloktím je přibližně 100°.
Předloktí: rovné, silné, dlouhé, nikoli však nadměrně.
Nadprstí: krátké, silné, svislé nebo jen mírně šikmé.

Délka hrudních končetin od země k loktům je poněkud větší než polovina výšky v kohoutku. Index výšky hrudních končetin (délka hrudních končetin od loketního kloubu k zemi / výška v kohoutku) = 50- 54.

PÁNEVNÍ KONČETINY: při pohledu zezadu jsou rovné a paralelní, v profilu poněkud otevřené úhlení kolena.
Stehno: kratší.
Koleno: silné, široké, s poněkud otevřenějším úhlením.
Nadprstí : silné, svisle umístěné.
Pánevní končetiny jsou poměrně strmé, kolmice procházející hrbolkem kosti sedací musí procházet rovněž hlezenním kloubem a nadprstím.

TLAPKY: (přední i zadní): velké, oválného tvaru, kompaktní a pevné.

POHYB: Volný, kývavý krok, obvykle vyvážený. Typickým pohybem je drobný klus, který se při zrychlení obvykle mění v poněkud těžký cval. V pohybu se končetiny musí pohybovat v přímce, hrudní končetiny se mírně sbíhají k ose pohybu. Klouby obou párů končetin se při pohybu snadno a s lehkostí ohýbají, také hřbet a bedra v pohybu pracují hladce. Kohoutek a hrbolek sedací kosti zůstávají při klusu ve stejné výšce.

OSRSTĚNÍ:

SRST: rovná, hrubá, se silně vyvinutou, světleji zbarvenou podsadou. Na hlavě a na přední části končetin je srst kratší a ploše přiléhá k tělu. Rozlišují se tři varianty podle srsti:
• Dlouhosrstá: delší krycí srst. Dlouhé chlupy na krku tvoří límec, na zadní části končetin tvoří praporce a „kalhoty“. Hustá srst, která pokrývá celý ocas, vytváří dojem mohutného a huňatého ocasu.
• Krátkosrstá: tělo je pokryté hustou, poměrně krátkou srstí, chybí límec, praporce, „kalhoty“ i prapor na ocase.
• Střední typ: dlouhá srst, ale bez límce, praporců, „kalhot“ a praporu na ocase.

BARVA: rozmanité odstíny šedé s různými nádechy, obvykle světlým do rezava, slámovým, bílým, červenohnědým, s žíháním, a také vícebarevné zbarvení nebo s nepravidelnými skvrnami.

VÝŠKA:
Výška v kohoutku: Psi alespoň 65 cm.
Feny alespoň 62 cm.

VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

• Slabá nebo křehká stavba těla.
• Mírná odchylka od uvedených poměrů stavby těla.
• Nedostatek odvahy a energie, nedostatečná nedůvěra k cizincům.
• Mírná odchylka od pohlavního typu, feny samčího typu.
• Nedostatečně široká a masivní hlava.
• Příliš vyklenuté čelo, příliš strmý nebo nevyjádřený stop.
• Příliš krátká nebo dlouhá tlama.
• Měkké, volné pysky.
• Vzhledem k věku příliš opotřebované zuby. Zlomený zub, který neovlivňuje skus. Chybějící maximálně dva třenové zuby (premoláry) nebo jedna první stolička a jedna druhá stolička (molár). Lehce zažloutlé zuby.
• Světlé oči, mírně svěšené spodní víčko. Přítomnost mléčných skvrn na rohovce.
• Nízko nasazené ucho, nekupírované ucho.
• Dlouhý, nedostatečně silný krk.
• Slabě vyvinutý kohoutek, nedostatečně vystupující nad linii hřbetu.
• Volný hřbet, prohnutý nebo úzký.
• Příliš dlouhá bedra, rovná nebo příliš klenutá.
• Nedostatečně osvalená záď, mírně spáditá záď.
• Mírně zploštěný hrudník, hrudník nedosahující k úrovni loktů.
• Spodní linie břicha příliš vtažená nebo naopak příliš konvexní.
• Hrudní končetiny: malé odchylky od správného úhlení ramene, kratší nebo delší předloktí, mírně vybočené lokty, mírně vytočené tlapky, příliš šikmé nadprstí.
• Pánevní končetiny: Při pohledu zezadu: malé odchylky od paralelního postavení končetin (mírné sbíhání nebo rozbíhání hlezen). Nohy poněkud dál od sebe nebo poněkud blíž k sobě. Příliš strmé pánevní končetiny. Poněkud přestavěná záď.
• Tlapky: měkké nebo příliš dlouhé. Neodstraněné paspárky.
• Pohyb: Odchylky od normálního pohybu (příliš úzký nebo příliš široký krok). Klouby se neohýbají dostatečně snadno. Nedostatečná pružnost pohybu hřbetu a beder. Záď zvednutá při klusu. Mírné kývání zádi ze strany na stranu.

ZÁVAŽNÉ VADY:

• Nápadně slabá nebo křehká stavba těla.
• Výrazná odchylka od uvedených poměrů stavby těla.
• Bojácný pes, příliš lhostejný, nedostatečně agresivní.
• Výrazná odchylka od pohlavního typu, psi samičího typu.
• Lehká, úzká hlava, se špičatou tlamou, neodpovídající celkovým proporcím psa, nahoru směřující tlama.
• Malé zuby, výrazné mezery mezi zuby, nedostatečně vyvinutý chrup, řezáky netvořící pravidelnou linii, zuby s velmi poškozenou sklovinou.
• Oči různé barvy, spodní víčko svěšené natolik, že je vidět oční bělmo.
• Prověšený hřbet, příliš vyklenutý hřbet.
• Příliš dlouhá bedra, prověšená nebo příliš klenutá.
• Příliš úzká záď, příliš krátká nebo velmi spáditá záď.
• Plochý hrudník, úzký, nedostatečně vyvinutý hrudní koš.
• Hrudní končetiny: příliš strmá ramena nebo příliš malé zaúhlení ramen, prohnuté nebo tenké předloktí, výrazně vybočené lokty, příliš slabé nadprstí, výrazně vytočené tlapky, jedna nebo obě tlapky vtočené dovnitř.
• Pánevní končetiny: Výrazné odchylky od paralelního postavení končetin (mírné sbíhání nebo rozbíhání končetin). Extrémně strmé zadní končetiny. Při pohledu zezadu končetiny prohnuté směrem ven (do „O“). Příliš přestavěná záď.
• Tlapky: příliš rozbíhavé prsty, příliš ploché tlapky.
• Měkká srst, vlnitá srst, chybějící podsada.
• Černá barva, černá s rezavými skvrnami, různé kombinace s kaštanovou barvou.
• Pohyb: Omezený, těžký. Příliš přestavěná záď vůči kohoutku při klusu. Nápadný vertikální pohyb zádi. Mimochod.
• Výška v kohoutku menší než 65 cm u psů (samců), 62 cm u fen.

VYŘAZUJÍCÍ VADY:
• agresivita nebo přílišná plachost.
• veškeré odchylky od správného nůžkového skusu.
• chybějící jeden špičák nebo jeden z řezáků, chybějící jeden z třetích a čtvrtých třenových zubů (premolárů) nebo jedna stolička (molár).
• černá a hnědá (kaštanová) barva srsti.

Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.
Německý špic

ŠEJTANOVA SMEČKA FCI

> kavkazský pastevecký pes

> německý špic

Created by z Bllerkova